Услуги

 

 

Стратегията ни е да предлагаме интегрирани решения за трудностите и предизвикателствата, пред които са изправени нашите Kлиенти.

Предлаганите от нас услуги включват:

  • Продажба на увредени стоки, стоки с нарушен търговски вид и стоки в излишък
  • Аварийни инспекции на увредени стоки и товари
  • Стокови инспекции (количествен и качествен контрол)
  • Инвентаризации
  • Директно изкупуване на увредени стоки, стоки с нарушен търговски вид и стоки в излишък
Контакти
Адрес:
Vedax
Ведакс ЕООД
бул. Симеоновско шосе 36Ж,
вх. А, ет. 2, ап. 13
1700 София, България

Vedax Ltd.
Simeonovsko shosse Blvd 36 Zh
Entrance A, floor 2, Suite 13
1700 Sofia, Bulgaria

Телефони:
+359 890 212 676

E-Mail:
info@vedax.bg